Arbetet startar i mars

Arbetet är komplicerat då en tomt ligger högt upp på ett berg. Detta innebar att vi först fick spränga nedre tomten och med det materialet bygga vägen successivt till den övre.

Detta projekt består i att

  • Vi använder en 16 tons grävare och en 10 tons dumpers
  • Spränga för två tomter
  • ca 500 kbm skall sprängas och omhändertas. Massorna lastas och flyttas med dumpers
  • Bygga väg
  • Gräva för garage
  • Bygga avlopp för 4 fastigheter med snålspolande toaletter. Två system ett för toa och ett för BDT skall byggas. Vi valde en kompakt lösning med en slamtank och biomoduler samt två slutna tanka på 9 kbm respektive 3 kbm
  • Grovarbetet beräknas ta ca 2-3 veckor.