Såhär bygger vi HUS

( Villor, fritidshus och attefallhus)

Vår arbetsmetod ByggLoopenTM 

Från ide till färdigt hus säkerställer byggprocessen och att vi arbetar på ett gemensamt och systematiskt sätt för att leverera ett bekymmersfritt byggande.

 1. Möte med oss
 2. Uppstartsmöte med vår arkitekt
 3. Skissförslag baserat på ert behov, besök på plats, ekonomi och bygglovsanalys
 4. Färdigt förslag med revisioner
 5. Pris
 6. Beslut -avtal tecknas som förutsätter att bygglov erhålles
 7. Bygglovsprocessen
 8. Projektering
 9. Genomförande
 10. Uppföljning
 11. Inflyttning

Beroende på var i processen ni befinner er kan vi hitta ett upplägg som tar er vidare.

Beskrivning av olika entreprenadformer

Totalentreprenad
Innebär att ni tecknar ett avtal från ide till färdigt hus inkl ritningar. Bygglovsprocessen ligger utanför och utförs på konsultbasis.

 

Generalentreprenad
Vi tar vid efter att ni har tagit fram bygglov och konstruktionsritningar (BYGG, EL, VVS …) samt rumsbeskrivningar. Vi samordnar entreprenaderna
 
Delad entreprenad
Ni tecknar avtal  med enskilda entreprenörer inom BYGG, EL, VVS, MÅLERI, PLÅT, MARK. Ni har färdiga konstruktionsritningar och rumsbeskrivningar.