Detta projekt består i att

  • Rikta upp väggar som satt sig 13 cm
  • Gjuta nya plintar och fixera väggarna
  • Byta syll och panel
  • Bygga igen carport med förrådsdörr, fönster och slagdörrar