Projektbeskrivning

Projektdata

UTFÖRT

Maj 2016

KUND

Privat

AFFÄRSOMRÅDE

Grund och mark

Projektbeskrivning

Markarbete inför grundläggning av en platta på mark. Tillbyggnaden kommer att ske i två plan.