OM OSS

BAKGRUND

Vi startade Modernabyggen i Norden 2009. I november 2017 gjorde vi ett namnbyte till Bygghus1 i Norden AB. Vi valde namnet som slutar med en etta med tanke på att vi vill vara kunden första val.

AFFÄRSIDE

Vi arbetar med service, nybyggnation och ROT arbeten inom hus, bad och kök från ide till färdigt projekt. Vår marknad är Göteborg med omnejd och våra kunder är privatpersoner och fastighetsbolag.

VISION

Att vi rankas som ett av Sveriges bästa företag inom byggbranschen avseende

  • bemötande
  • utförande och
  • service.

LEDORD

  • Lokala – Vi kommer nära kunden, blir effektivare, skapar lokala arbetstillfällen och förstår den lokala marknaden bättre
  • Ansvarsfulla – Vi är pålitliga och ansvarstagande gentemot våra kunder, anställda och partners
  • Resultatinriktade – Vi skall leverera i rätt tid – på rätt plats – i rätt utförande – i rätt mängd
  • Specialiserade – Vårt kunnande ökar, vi förstår kunden bättre och kan leverera ett bättre slutresultat

KVALITE, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖPOLICY (KMA)

Vi arbetar med ständiga förbättringar

  • Kvalite – Vi skall leverera i rätt tid – på rätt plats – i rätt utförande – i rätt mängd
  • Miljö – Vi arbetar efter avfallshierakin för att minimera avfallet och vår målsättning är ett hållbart byggande för människor, djur och natur.
  • Arbetsmiljö – Vi har en trivsam, öppen, utvecklande och säker arbetsmiljö.