April 2018

Solen och vädrets makter är med oss dessa vårdagar

Första dagen – trädfällning

Vi mäter in grunden grovt och fäller träd och grenar av. Vi är dock försiktiga med att ta bort träd då dessa kommer att vara värdefulla inslag i framtiden.

Andra dagen – schaktning

Grävare anländer och vi tar hand om buskage och träd med gripklo. Nästa steg är att mäta in grunden och börja täcka av berget.

Vi får betydlig mer jordmassor, eftersom berget inte går så som vi först bedömt. Vi kan bara konstatera svårigheten att på förhand göra en bedömning.

Vi gräver fram många runda stora och små stenar  i botten på schakten som sorteras ut. Jordmassorna körs inte bort eftersom vi befinner oss på Flatön, där det blir dyrt att både köra bort och hit massor.

Tredje dagen

Schaktning fortsätter och diken grävs.