Affärsområde MARK

Vi utför gräv, mark och anläggningsarbeten

Typ av projekt

 • Grundläggning
 • Stenspräckning av sten och berg
 • Sprängning
 • Dränering
 • Väg
 • Avlopp
 • Etc

Våra affärsupplägg

 • Rörligt pris
 • Fast pris
 • Delad entreprenad
 • Generalentreprenad
 • Totalentreprenad

Välkommen med din förfrågan

Benny Andersen