KUNDPORTAL

Portalen är till för dig som i en total och generalentreprenad vill följa projektet

  • följa
  • dokumentera och
  • administrera större projekt.

När du blivit tilldelad ett konto kan du logga in här