HUS

Vi erbjuder nybyggnation och ROT arbeten inom Villor, fritidshus, attefallshus, garage etc

Vår arbetsmetod ByggMedOssTM 

Arbetsmetoden säkerställer byggprocessen och att vi arbetar på ett gemensamt och systematiskt sätt för att leverera ett bekymmersfritt byggande från ide till färdigt hus.

 1. Möte med oss
 2. Uppstartsmöte med vår arkitekt
 3. Skissförslag baserat på ert behov, besök på plats, ekonomi och bygglovsanalys
 4. Färdigt förslag med revisioner
 5. Pris
 6. Beslut – avtal tecknas som förutsätter att bygglov erhålles
 7. Bygglovsprocessen
 8. Projektering
 9. Genomförande
 10. Uppföljning
 11. Inflyttning

Beroende på var i processen ni befinner er kan vi hitta ett upplägg som tar er vidare.

Beskrivning av olika entreprenadformer

Totalentreprenad
Innebär att ni tecknar ett avtal från ide till färdigt hus inkl ritningar. Bygglovsprocessen ligger utanför och utförs på konsultbasis.

Vi projekterar och samordnar entreprenaderna

Generalentreprenad
Vi tar vid efter att ni har tagit fram bygglov och konstruktionsritningar (BYGG, EL, VVS …) samt rumsbeskrivningar. Vi samordnar entreprenaderna

Byggherren projekterar och vi samordnar entreprenaderna

Delad entreprenad
Ni tar fram bygglov, konstruktionsritningar samt rumsbeskrivningar. Ni samordnar och tecknar avtal med enskilda entreprenörer inom BYGG, EL, VVS, MÅLERI, PLÅT, MARK.

Byggherren projekterar och samordnar entreprenaderna

Välkommen in och träffa oss för ett förutsättningslöst möte.