GDPR

Den 25 maj 2018 införs den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU och ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Vi har därför tagit fram information för att beskriva hur vi hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Bygghus1 i Norden AB (nedan företaget) bedriver byggverksamhet, byggnadsrörelse. Företaget riktar sig mot privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.
Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med byggverksamheten. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av namn,adress, personnummer/organisationsnummer, e-post, postnummer, ort.
Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är Fullgöra avtal, fullgöra rättslig förpliktelse.
Kundens personuppgifter kan komma att överföras till  samarbetspartners  för att fakturering och bokföring. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.
Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt enligt bokföringslagen.
Kunden har rätt att mot en avgift begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.
Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via e-post benny.andersen@bygghus1.se
Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.