Gjutning i augusti

 • Finjusterat makadambädden
 • Grävt ur för markrör
 • Lagt avloppsrör för BDT respektive avlopp. Här gäller det att använda rätt rör
 • Inmätning och uppbyggnad med kantelement
 • Monterat golvbrunnar samt fixerat dessa i rätt nivå inför gjutning
 • Isolerat i 3 lager med cellplast
 • Armerat
 • Lagt golvvärmeslangar och kopplat in dessa till fördelaren
 • Radonsäkrat plattan
 • Provtryck golvvärmen
 • Genomfört lägeskontroll innan gjutning
 • Gjutit, vibrerat, slodat med efterföljande glättning
 • Skapat fall kring brunnar innan glättning
 • Täckning av plattan för att få en långsam uttorkning för att minimera/undvika sprickor
 • Vattnat för att plattan skall kunna härda långsamt och kontrollerat.