Direkt Service inom BYGG – EL – VVS

Arbetet utföres på rörligt pris, vilket innebär att du slipper invänta offerter och kan få hjälp på kort tid.

Upplägg

 1. Ni gör en beställning via nedanstående formulär.
 2. Därefter kontaktar vi er och bekräftar beställningen samt bokar tid för arbetet
 3. Arbetet startar med ett möte och genomgång samt beräkning av material.
 • Startkostnad 650 kr.
 • Arbetstid Taxa 1: 650 kr/h vardagar arbetstid kl. 7-16.
 • Arbetstid Taxa 2: 975 kr/h vardagar arbetstid kl. 16-20.
 • Arbetstid Taxa 3: 1300 kr/h övrig tid.
 • Min debitering 2 h av arbetstid
 • Hela timmar debiteras
 • Restid debiteras med 650 kr/h oavsett arbetstid
 • Materialkostnad inköp+35%.
 • Beställningsvaror inköp+50% och frakter tillkommer
 • Ev. parkeringsavgifter tillkommer
 • Ev. hyrmaskiner debiteras
 • Slitagematerial debiteras t.ex sågblad
 • Milersättning 100 kr/mil inkl vägtullar
 • Sökande av ROT bidrag sker utan administrativa kostnader
 • I det fall vi ej har kapacitet att utföra arbetet i egen regi tillkommer 15% entreprenadpåslag. Meddelas vid beställning, vilket ni har möjlighet att acceptera eller avböja.
 • Ev. externa kostnader tillkommer t.ex avstängning av vatten i gata
 • Alla Priser är inkl. moms

/ Personuppgifter hanteras enligt PUL

Förnamn *
Efternamn *
Email *
Telefon nummer *

Ärende *

Beskriv mer i detalj *

Uppgifterna hanteras enligt GDPR