Vi söker lokala företag i Göteborgs kranskommuner som vill bli partner under gemensamma varumärken

Vem är du ?

 • För dig som har insett att ett nätverk med duktiga samarbetspartners skapar förutsättningar att kunna driva ett framgångsrikt företag på ett långsiktigt och lönsamt sätt.
 • Du har stor passion för ditt yrke och kunnande med minst 2 års erfarenhet inom området.
 • Du driver ett mindre företag eller är på väg att starta ett.
 • Genom samarbetet skapas förutsättningar att delta i större projekt där Bygghus1 kommer att vara ansvarig i de större projekten och projektera dessa.

Målsättning är

 • En partner i varje kommun – Ale, Härryda, Kungälv, Göteborg (inkl. Öckerö), Partille, Stenungsund (inkl. Tjörn och Orust), Mölndal, Lerum, Kungsbacka
 • att det skall  leda till fler och större affärer, lägre inköpspriser och bättre lönsamhet.
 • att höja kvaliteten samt förbättra effektiviteten i utförandet
 • att vi kan låna resurser av varandra för att bemanna projektet. Avtal / överenskommelser görs mellan parterna

Villkor

 • Varje partner skall i egen regi kunna erbjuda byggnation av villa, bad eller kök.
 • Varje partner skall ha egna resurser som utför arbete inom området, dvs inte endast vara en mellanhand
 • Inneha entreprenadförsäkring
 • Inneha F-skatt och vara momsregistrerade samt inga betalningsanmärkningar
 • Utdrag ur belastningsregister skall redovisas
 • Vara medlem i utvalda branschorganisationer såsom BKR etc.
 • För att kvalitetssäkra och kvalificera sig som partner skall ni lämna 3 stycken oberoende referenser med mycket goda betyg alternativt rekommendationer.
 • Årligen uppvisa försäkringsbrev samt erforderliga intyg samt nya referenser.
 • Uppvisa kreditkontroll före inträde och därefter årligen i november månad.
 • Ni använder er av egna underentreprenörer eller nätverkets
 • Minst 2 års erfarenhet inom respektive område.
 • Observera att det inte innebär ensamrätt på marknaden för att undvika situationen vem som ”äger” kunden.
 • Obligatoriska kvartalsträffar i Partille för att diskutera och utveckla partnerskapet.
 • Hemsidor för varje koncept som leder vidare till respektive partner.
 • En mindre självkostnad för att täcka administrera hemsidor samt årlig kontroll samt möten.
 • Ni erhåller partnerloggor till självkostnad
 • Ni har rätt att använda våra partnerloggor så länge ni uppfyller de villkor och målsättningar som vi gemensamt sätter upp. Vi har en gemensam vision, ledord och KMA.

Partneravtal 

 • Efter godkännande tecknas ett partneravtal med ovanstående som underlag

Välkommen med din intresseanmälan

Benny Andersen

0720-168959