BAD

Vi utför nybyggnation, renoveringar efter dina önskemål och behov eller hjälper er att ta fram ett koncept som stämmer överens med er målbild/profil.

En renovering innebär att vi tar hand om helheten med bygg, el, vvs, måleri och plattsättning. Vi flyttar väggar, fönster och dörrar mm.

Våra kunder är

 • Privatkunder
 • Fastighetsbolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Företag
 • Offentlig verksamhet

Typ av projekt

 • Badrum, tvätt, toalett, dusch, relax, spa, bastu

Våra tjänster

 • Nybyggnationer
 • Renoveringar
 • Ombyggnader

Våra affärsupplägg

 • Delad entreprenad
 • Generalentreprenad
 • Totalentreprenad

Vår process består av 3 steg

 • Börja er planering i tid för bästa resultat och för att vi skall kunna ta fram en offert
 • En standard badrumsrenovering tar ca 1 mån att genomföra.
 • Tänk igenom er budget, behov och önskemål samt inredning.
 • Vilken stil önskas : traditionellt, modernt,tidlöst, enfärgat, stora/små plattor…
 • Det finns många olika planlösningar. Se tips
 • Tillgänglighetskrav ? (vid nybyggnation eller om det finns krav i samband med ett nytt bygglov)
 • Behov av vatten, el och belysning.
 • Rita själv – Finns många program på nätet. Prova detta
 • Behöver ni hjälp att rita upp och planera – Kontakta oss

Vi kommer ut på plats och går igenom ert projekt.

 • Genom att stämma av med oss kan vi ge er återkoppling gällande genomförandet samt komma med tips och ideer.
 • T.ex är det möjligt att placera en duschvägg framför fönstret ?.

Därefter kan ritningen behöva revideras.

 • Kontrollera företaget – försäkring, referenser, behörighet innan ni bestämmer er.
 • Få offert av oss nu
 • Teckna avtal
 • Genomför projektet – läs nedan hur vårt genomförande går till.
Så här går vår badrumsrenovering till

Här nedan följer en beskrivning steg för steg hur en badrumsrenovering går till när vi gör den.

1. Kostnadsfritt besök och rådgivning
Vi besöker dig på plats och går igenom alla detaljer. Vill ni ha golvvärme? Kanske spotlights? Handdukstork?
En inbyggnadstoa? Det finns ofta möjlighet att förändra en hel del innan projektet startat.

Kund ansvarar för att ta fram en ritning inför besöket

2. Offert
Utifrån dina önskemål och behov  lämnar vi en offert på hela jobbet med fast pris. Avtal tecknas.

3. Uppstart – etablering
Kund upplåter lagringsytor för material och maskiner i omedelbar närhet  till arbetsområdet. Golv täcks med skyddsmattor eller skyddspapp och arbetsområdet sektioneras.  Material, verktyg och maskiner ställs in. För vår arbetsmiljö ställer vi in en effektiv luftrenare (hyres och betalas av kund) när vi river och bygger. Det är något som våra kunder uppskattar mycket. Kund rekommenderas täcka möblemang i anslutning till arbetsområdet. Vi kan inte garantera en dammfri omgivning. Kund står för el, vatten (anslutning och slang skall finnas) och toa/fikautrymme

4. Materialinköp
Byggmaterial köps in och transporteras till arbetsplatsen löpande efter behov. Kund köper in inredning och ytskikt som finns på plats  i arbetsområdets omedelbara närhet innan arbetet påbörjas. Plattor skall förvaras varmt minst 24 h före montage.

5. Demontering
All lös och fast inredning demonteras. Hit hör väggskåp, armaturer, toalettstol, element mm. Vattenledningsrören pluggas (förses med någon form av avstängningsventil) där de kommer in i badrummet och resterande rör inne i badrum demonteras. Rören återanvänds inte. Däremot kan toalett, tvättställ, blandare och dyl. sparas och återmonteras om så önskas. Utrymmet skall var rengjort före demontering, speciellt toaletten.

6. Rivning
Ytskikt på väggar och golv rivs. Ytskikt kan utgöras av kakel, våtrumsmatta, tapet el. dylikt. Hur omfattande rivningsfasen är beror på vad som skall göras. Skall brunnen eller avloppsrören i golvet läggas om räcker det inte med att riva ytskiktet på golvet utan golvkonstruktionen måste brytas eller bilas upp. Vi  reserverar oss för fukt och asbestsanering.

7. Avfall

Allt rivningsmaterial, byggsopor och riven inredning bortforslas efter överenskommelse efter avslutat arbete. Vid behov städas arbetsområdet löpande

8. Återuppbyggnad
I detta skede sker exempelvis regling och byggnad av nya väggar, konstruktion av nytt golv om detta har varit uppbrutet och dragning av el och vattenrör i väggar om du har valt att vattenrören skall vara dolda. I annat fall dras vattenrören utanpåliggande,

9. Underarbete

Denna fas består av installation av golvvärme, flytspackling av golv, uppsättning av våtrumsgips (std är vanlig gips) samt eventuell takmålning. Om det är äldre badrum så byter vi ut golvbrunnar till ny godkänd modell. Tillägg för plywood under gips.

10. Fuktisolering
Fuktspärr appliceras på golv och väggar med en tätskiktsfolie.

11. Plattsättning
Plattor sätts på väggar och golv. Plattorna på väggarna kallas för kakel och på golvet klinker. Plattorna kan fås i många olika storlekar och färger, allt från mosaik på några cm till storformatsplattor. Standard är 10×10 till 20×20 cm för golv och 20×30 för vägg. Mindre plattor skall vara fixerade i ark, men ej med glasfiber.

12. Fogning
Fogarna mellan kakel- och klinkerplattorna fylls med fogmassa, i den färg som du valt för att passa med färgen på plattorna.
Oftast olika fogfärger på vägg och golv. Här kan det vara klokt att inte bara tänka estetiskt, utan även praktiskt. Med tanke på smuts, damm, kalkavlagring mm. Mot fönster och trösklar sätts våtrumssilicon, för att ta upp rörelser i konstruktionen. Mot tak övermålnings våtrumsfog eller taklist. Standard fog 3mm

13. Montering av kompletteringar och inredning
Denna fas av badrumsrenoveringen innefattar montering av nya kromade vattenrör, inkoppling av toalettstol, blandare samt övrig inredning såsom t.ex. kommod, spegelskåp, duschdörrar och belysnng, Tillägg är normalt krokar, toalettpappershållare, montering av handdukstork, bubbelbadkar. Vad som ingår specificeras i offerten

14. Avetablering
Arbetet avslutas med grovstädning och bortforsling av verktyg. Ev. byggstädning ingår ej, Borttransport av sopor tillkommer då det ej är ROT avdrags grundande.

15. Besiktning
Vi utför tillsammans en slutbesiktning där vi förklarar hur allt fungerar. När vi är klara med besiktningen överlämnar vi alla garantipapper och kvalitetsdokument.

Därför skall ni välja oss

Att renovera och bygga ett badrum (våtutrymme) på rätt sätt kräver kunskap och erfarenhet. T.ex om våtrummet ligger i källaren i ett äldre hus eller på ett träbjälklag så skall hänsyn tas till konstruktion och fukt.

En badrumsrenovering är en värdehöjande investering förutsatt att det sker på rätt sätt. Anlita därför ett behörigt företag med rätt bakgrund och goda referenser.

 • I vårt arbete ingår bygg, el, vvs, måleri och plattsättning.
 • Vi utfärdar ett våtrumsintyg som är en värdehandling . Vid en eventuell försäljning av bostaden är det viktigt att kunna uppvisa ett våtrumsintyg då mäklaren och kunden efterfrågar det.
 • Ställ därför krav på ett behörigt företag som är under kontroll av vår branschorganisation gällande utförande, utbildning och att det finns en entreprenadförsäkring tecknad
 • Vi utför arbetet på överenskommen tid
 • Att vara ert bollplank i frågor rörande ert badrum före/under och efter arbetet.
 • Vi innehar F-skatt och är momsregistrerade
 • Vi tar på oss arbetsmiljöansvaret då vi har BAS U/P
 • Vi har en entreprenadförsäkring
 • Vi är våtrumsbehöriga och utfärdar ett våtrumsintyg
 • Vi utför arbetet fackmässigt
 • Vi är tydliga med vad som ingår i vår offert samt i bifogade allmänna villkor
 • Vi dokumenterar arbetet löpande med foto och överenskommelser
 • Vi gör en slutbesiktning tillsammans
 • Vi lämnar 2 års garanti på arbete och material samt 10 års ansvar från datum för färdigställande gällande privatkunder

Tips

 • Att renovera och bygga ett badrum  många gånger komplicerat då det finns ett regelverk som skall följas för att det skall vara godkänt. En renovering där det saknas ett våtrumsintyg kommer bostaden vid en försäljning att direkt tappa i värde.
 • En rätt utförd renovering av badrummet räknas idag som ett av de mest värdehöjande investering som du kan göra.
 • Tänk tidlöst –  renovera inte för trendigt, eftersom ni då sätter en ”tidsstämpel” på badrummet och på väldigt kort tid kan en sådan renovering istället få ett negativt värde vid en försäljning.
 • Är badrummet lite större krävs lite mer tanke och planering för att det inte skall kännas för stort om tomt. Det ni kan göra är att dela upp badrummet i olika delar med avskiljande vägg för att t.ex göra toaletten och duschen mer privat.
 • Är badrummet mindre så finns det olika lösningar för att få plats med de som behövs. T.ex dusch vid fönster.
 • Låt golvet bilda en sockel längst.
 • Genom att ha samma plattor på vägg och golv får rummet ett lyxigare och enhetligare utseende.
 • Vill ni sänka det visuella intrycket sätt plattorna på längden och tvärtom om ni vill höja.
 • Vill ni få ideer på olika planlösningar ? Kontakta oss

Välkommen in och träffa oss för ett förutsättningslöst möte.